TenneT

Verheij Integrale groenzorg verzorgt het groenonderhoud bij netbeheerder TenneT. TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. TenneT zorgt voor betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet voor ongeveer 41 miljoen mensen.

In 2017 startte TenneT in de regio Zuid met de pilot 'verhogen biodiversiteit op de 380kV stations van TenneT in regio Zuid'. Verheij Integrale groenzorg verzorgt de uitvoering van deze pilot voor TenneT. De pilot bestaat uit drie onderdelen: het inzaaien van bloemenmengsel, plaatsen van bijenhotels en het toepassen van sinusbeheer. 

Sinusbeheer

Bij sinusbeheer wordt het grasland in een slingervorm gemaaid, waarbij tijdens elke maaibeurt stukken worden overgeslagen. Daar blijven dus nectarbronnen aanwezig, waar insecten en vlinders naar kunnen uitwijken. Door elke keer in wisselende patronen (sinussen) te maaien ontstaat er een maximum aan variatie, met delen die jaarrond of zelfs meerdere jaren overstaan tot en met delen die tot drie of zelfs vier keer toe per seizoen worden gemaaid. Zo is er op elk moment van het jaar voor elk insect wat wils: van nectarplanten tot overwinteringsplekken. Het sinusmaaien werpt zijn vruchten af: metingen wijzen erop dat de insectenpopulatie op plekken waar dit wordt toegepast vier keer (!) zo groot is als op plekken waar regulier wordt gemaaid.

Biodiversiteit

Deze acties dragen bij aan het verhogen van de biodiversiteitswaarde op de stations. Een actie die Verheij uiteraard een warm hart toedraagt. Wilt u zelf iets met biodiversiteit op uw terrein doen? Lees hier hoe wij biodiversiteit op uw terrein stimuleren!