Oog voor beschermde soorten

U wilt de beschadigde of verdwenen natuur compenseren. Daar hoort bij dat de geïnventariseerde beschermde soorten in het nieuwe gebied alle ruimte krijgen. Zowel dieren als plantensoorten hebben soms extra bescherming nodig. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van nestplaatsen voor beschermde vogels. Aandacht voor biodiversiteit loopt als een rode draad door ons portfolio. Ook bijen en vlinders kunnen rekenen op onze speciale aandacht. Onze experts kennen de diverse flora en fauna en weten welke oplossingen werken. 

Een uitgewerkt plan voor uw groencompensatie

Een natuurcompensatie project heeft specifieke eisen, afhankelijk van het type natuur dat verloren is gegaan. Onze groenadviseurs kunnen deze eisen verwerken in een plan, maar ze kunnen ook uit de voeten met een door u opgesteld bestek. Hoe dan ook is Verheij graag uw partner, van eerste schop in de grond tot langdurig onderhoud. 

Werken met betrouwbare vakmensen

Veel mensen kunnen een schoffel hanteren. Maar niet iedereen kan een bestek volgens planning en gestelde kwaliteitseisen uitvoeren. Bij Verheij kunt u rekenen op hoge kwaliteit en goede communicatie. We bezitten een reeks aan certificaten. Naast de ISO, VCA en Groenkeur zijn we trots op het PSO-certificaat, waarmee we laten zien dat we ook onze sociale verantwoordelijkheid nemen. Kortom: met Verheij haalt u een betrouwbare en gedegen partner in huis voor de lange termijn.