Wat is biodiversiteit?

Op aarde leven vele verschillende soorten planten en dieren. Met niet alle soorten gaat het even goed. Door verstedelijking, monocultuur en chemische bestrijdingsmiddelen worden allerlei planten en dieren bedreigd.

Iedereen die een stukje buitenruimte in beheer heeft, kan bijdragen aan biodiversiteit. Bijvoorbeeld door gras in bepaalde maanden niet te kort of in afwisselende banen te maaien. Ook een bloemenborder, insectenhotel en ecologisch verantwoorde beplanting dragen bij aan biodiversiteit.

Er zijn meer dan 300 soorten bijen, en de meeste daarvan worden bedreigd.

Ecologisch advies: meerwaarde voor de natuur

Zelfs met een beperkte oppervlakte kan uw stuk grond het verschil maken voor vogels en insecten in de buurt. Ecologisch advies inwinnen is daarom een goed idee: de inrichting van uw terrein biedt kansen! Het is goed voor de natuur en voor de uitstraling van uw terrein. In veel gevallen is ecologisch beheer ook financieel voordelig!

Een quick-scan van uw terrein

Wilt u weten welke maatregelen voor de biodiversiteit getroffen kunnen worden op uw terrein? Vraag een quick-scan ‘biodiversiteit’ aan. In deze praktische meting brengen we uw buitenruimte in kaart en geven we ecologisch advies. Laat uw gegevens achter, en we maken snel een afspraak.

Jacob Verheij Groenadviseur

Ecologisch onderhoud en beheer

Biodivers onderhoud heeft gevolgen voor de situatie op uw terrein. Steeds vaker zal het (ruw) gras er niet bij liggen als een strak voetbalveld, maar juist allerlei bloemen herbergen. Het gonst van het leven. We maaien we niet te kort en laten bepaalde delen staan. Dit wordt ook wel mozaïekbeheer of sinusmaaien genoemd. Zo overleven de meeste insecten een maaironde, blijkt uit onderzoek van onder andere De Vlinderstichting. Dit is maar één voorbeeld van ecologisch beheer. Enkele andere voorbeelden: 

  • Plaats insectenhotels en broedplaatsen voor vleermuizen en vogels; 
  • Zaai insectvriendelijke bloemenmengsels;
  • Gebruik inheemse bloemen- en plantensoorten; 
  • Zorg voor variëteit aan bloemen, planten en bomen op het terrein.
Inzaaien van bloemenmengsel geeft een fantastisch resultaat.
Inzaaien van bloemenmengsel geeft een fantastisch resultaat.
Ecologisch sinusmaaien: elke maaironde blijven stukken gras staan.
Ecologisch sinusmaaien: elke maaironde blijven stukken gras staan.

Ecologisch advies van Verheij

Verheij heeft meer dan 35 jaar ervaring in de buitenruimte. Daardoor weten we welke ecologische oplossingen werken en welke niet. Graag vertalen we uw ambities naar praktische oplossingen. We zetten onze adviezen ook graag om in daden. Dat maakt ons meer dan een adviesbureau: we zijn juist sterk in de uitvoering. Aanlegbeheer en onderhoud van uw ecologische buitenruimte brengt u ook bij ons onder.