Wat is uw favoriet?

Van binnentuin voor personeel tot een gastvrije buitenruimte bij een hotel: Verheij komt op allerlei plekken. Graag inspireren we u met het beste van al deze tuinen. Bekijk de beelden van recent uitgevoerde projecten. Wie weet krijgt u hierdoor al ideeën voor uw eigen tuinontwerp!

Trends in tuinontwerp

Anno 2021 is aandacht voor biodiversiteitwaterberging en verkoeling in de tuin een must. De tuin is dé mogelijkheid om op uw eigen grond werk te maken van klimaatadaptatie en biodiversiteit, twee uiterst urgente uitdagingen. Door met veel en verschillend groen te werken in uw tuin, kunt u wateroverlast voorkomen, de omgeving koelen en bijdragen aan overlevingskansen van essentiële insecten.  

Functies van de tuin

Op iedere locatie heeft de tuin een eigen functie. Zo is een bedrijfstuin een groen visitekaartje, terwijl een beleeftuin bij een woonzorgcentrum uitnodigt tot zintuigelijke beleving. Zo heeft iedere buitenruimte andere eigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan de ligging, de omringende architectuur en het type gebruikers. Elke tuin heeft ook een andere functie in de dagelijkse werkpraktijk. Verheij heeft ervaring in allerlei soorten tuinen. Ook in uw situatie leveren we graag de juiste toegevoegde waarde.  

Geïntegreerd tuinontwerp

Voordat we uw tuin ontwerpen, gaan we graag eerst de diepte in. Wie zijn de dagelijkse gebruikers? Hoe intensief wordt de tuin gebruikt? Waartoe moet de tuin uitnodigen? Hierbij zitten we het liefst met alle relevante partijen om tafel, zodat we ieders visie hierop horen. Zo vergroten we ook het draagvlak en de betrokkenheid bij de tuin.  

Na het ophalen van de input gaat onze ontwerper aan de slag. We presenteren vervolgens ons plan en lichten de keuzes graag toe. In het ontwerp houden we rekening met onderhoud van de tuin en de levensduur van de gebruikte materialen. Zodat u weet waarop u in de toekomst kunt rekenen. 

Een vrijblijvende kennismaking

Graag inspireren we u met het beste van onze tuinontwerpen. Nodig ons uit voor een vrijblijvend gesprek, dan adviseren we u graag over de mogelijkheden op uw terrein. 

Jacob Verheij Groenadviseur

Gebiedsinrichting of landschapsontwikkeling

Als we een groot gebied inrichten, spreken we niet meer van tuinontwerp, maar van landschapsontwikkeling of gebiedsontwikkeling. Door onze werkzaamheden voor klanten in uiteenlopende branches, kunnen we onze ervaringen uit landschapsontwikkeling toepassen in grotere tuinen en vice versa.  

Daarom Verheij

We staan graag naast u en denken mee. We richten ons op de lange termijn en verzorgen graag de door ons opgeleverde tuinen. U kiest voor Verheij vanwege de volgende redenen:

  1. Tekenaar

    Met een eigen tekenaar kunnen we de meest complexe projecten aan.

  2. No-nonsense

    Geen ingewikkelde presentaties, maar heldere taal en praktische oplossingen!

  3. Innovatief

    Slimmer, beter en sneller: daar houden wij van. Wij blijven innoveren!