Tuinaanleg: een goed idee

Het aanleggen van een nieuwe tuin begint met een idee. Misschien heeft u een nieuwbouwlocatie waar nog niets aan de tuin gedaan is. Of is er wel een tuin aanwezig, maar is die dusdanig verouderd dat complete vervanging nodig is. In alle gevallen bespreken we graag met u de ideeën voor een nieuwe tuin. Onze experts hebben veel ervaring met bedrijfstuinen en groene gevels, maar ook in speelvoorzieningenbeleeftuinen en meer. Deze brede expertise zetten we graag in voor uw buitenruimte.  

Hoe gaan we te werk bij aanleg van de tuin?

Laten we beginnen bij het begin: een gedegen plan. Graag komen we bij uw locatie(s) kijken wat de mogelijkheden zijn. U weet waar de tuin aan moet voldoen, daarom luisteren we graag naar wat er al bedacht is. Hierbij betrekken we ook graag de eindgebruikers, zoals medewerkers of cliënten. We nemen de omgeving in ons op. Hoe staat de zon? Waar wilt u schaduw? Hoe is de architectuur van het pand? Met al deze informatie komen we tot een uniek ontwerp, passend bij het karakter van uw locatie(s). Iedere tuin is maatwerk. Zoals uw tuin is er geen tweede.  

In uw plan verwerken we al onze expertise over planten, biodiversiteit en waterberging. Zo is uw tuin niet alleen functioneel, maar ook toekomstproof.  

Tuinrenovatie: vernieuwing en hergebruik

Bij vernieuwing van uw tuin kunnen vaak elementen behouden blijven. Denk bijvoorbeeld aan kunstelementen of gemetselde muurtjes. Ook kan de bestrating soms hergebruikt worden. Als u uw tuin deels wilt aanpassen, spreken we van tuinrenovatie. Bij een bezoek aan de locatie kunt u aangeven wat u graag wilt behouden. Wij inventariseren het aanwezige materiaal en komen regelmatig met een verrassend idee voor hergebruik. Zo denken we mee over duurzaamheid en circulariteit.  

Eén aanspreekpunt

Van eerste pennenstreek tot de uitvoering van het jaarrond onderhoud heeft u één aanspreekpunt bij Verheij. Dat houdt het voor u overzichtelijk. De lijnen zijn kort, zo werken we graag. Zullen we kennismaken? 

Jacob Verheij Groenadviseur