Groen als pijler in de openbare ruimte

Zoals u weet heeft een groene omgeving veel positieve effecten. Het zorgt voor een betere gezondheid, sociale cohesie en verhoogt de waarde van woningen. Ook speelt het groen een grote rol in het klimaatbestendig maken van de bebouwde omgeving. Groen zorgt voor verkoeling, vermindert wateroverlast en geeft schonere lucht. Voor vogels, insecten en kleine dieren is groen onmisbaar als voedsel en als schuilplaats. Alle reden voor gemeentes om veel aandacht aan groen te besteden.  

Groen zorgt voor verkoeling, minder wateroverlast en betere biodiversiteit.

Integrale aanpak van groenonderhoud

Het is belangrijk dat het onderhoud van het gemeentelijk groen in goede handen is. In en rondom het groen ontzorgen we u totaal. Van onkruidbestrijding tot prullenbakken legen: onze teams kunnen alles oppakken. Onze ervaring met bijvoorbeeld de RAW-systematiek en UAV-GC contracten komt ons hierbij goed van pas. Wij voeren het integrale onderhoudscontract uit – op beeld of op frequentie –, maar doen ook eenmalig specialistisch werk als een VTA-controleGraag werken we efficiënt samen. U heeft één vast aanspreekpunt en ons vaste team leert de wijk goed kennen.  

Groenbeheer in de wijk.
Groenbeheer in de wijk.
Verheij gebruikt elektrische voertuigen zoals de Goupil voor het groenonderhoud.
Verheij gebruikt elektrische voertuigen zoals de Goupil voor het groenonderhoud.

Verheij als partner van de gemeente

Onze vakmensen hebben een professionele en herkenbare uitstraling. Vragen van bewoners beantwoorden ze met plezier. Zo opereert ons team als een verlengstuk van de gemeente. Voor het onderhoud in uw gemeente werken we bovendien zo veel mogelijk samen met lokale partners.  

Ook in geval van groeizaam weer of acute situaties als stormschade kunt u altijd op ons rekenen. Door onze flexteams hebben we altijd meer dan voldoende capaciteit.  

Wat zijn uw uitdagingen?

Wilt u sparren over de openbare ruimte en uw actuele uitdagingen? Neem contact op met onze groenadviseur Jacob.

Jacob Verheij Groenadviseur

Innovatie, duurzaamheid en biodiversiteit

Verheij ziet zichzelf als rentmeester: we zorgen graag goed voor wat ons is toevertrouwd. We beperken onze CO2-uitstoot steeds verder en werken zoveel mogelijk met elektrisch aangedreven materieel. We blijven innoveren om ons werk nóg schoner, efficiënter en duurzamer te doen. Bij renovaties denken we circulair: wat kunnen we hergebruiken? Ook reststromen als bladafval en zwerfvuil krijgt bij ons een zo duurzaam mogelijke bestemming. 

Ecologie en biodiversiteit zijn belangrijke uitgangspunten bij ons werk. Zowel bij groenaanleg als bij groenbeheer bevorderen we de overlevingskansen van bijen en allerlei andere organismen. Hierbij betrekken we ook graag bewoners!  

Ons werk voor gemeentes

De gemeentes Zuidplas, Hellevoetsluis, Altena en vele anderen hebben al ervaring opgedaan met onze vakmensen. We verzorgen hier het integrale groenonderhoud. Onze werkzaamheden voor gemeentes concentreren zich in Zuid-Holland en Noord-Brabant maar ook andere regio’s zijn voor ons goed bereikbaar.
Digitaal groenbeheer met GeoGreen.

Real-time inzicht in gemeentelijk groenonderhoud

De planningen, werkzaamheden en kwaliteitsinspecties houden we bij in GeoGreen, onze GIS-app. Zo heeft u altijd real-time inzicht in de status van het groenonderhoud. Deze app koppelen we graag aan uw eigen oplossingen (bijv. Fixi) wanneer nodig. Ook kunnen we de kaarten en planningen beschikbaar maken voor bijvoorbeeld uw website. Zo kan elke bewoner zien welk onderhoud waar en wanneer plaatsvindt.  

Samen groen doen met burgerparticipatie

Burgers zijn graag betrokken bij hun groene omgeving. Door ze te laten deelnemen in allerlei vormen groeit die betrokkenheid nog verder. Verheij heeft veel ervaring met burgerparticipatie en ontwikkelde haar eigen concept Kleurrijk Buiten. In andere gemeentes zetten we dit succesvol in. Voorbeelden van initiatieven zijn de aanleg van geveltuintjes, adoptie van groen door bewoners of meedenkgroepen rond een renovatie van de openbare ruimte. We denken graag mee hoe we burgers in uw gemeente kunnen betrekken!  

Klant aan het woord

“Neem bijvoorbeeld de campagne Nederland Schoon. Verheij is echt de trekker geweest in deze regio en heeft in de andere dorpen groenaannemers enthousiast gemaakt om hieraan mee te werken. Hiermee willen zij de inwoners stimuleren om mee te helpen om het openbare groen schoon te houden.”

Guus Moret Gemeente Zuidplas Lees het verhaal