Onderhoud op beeldkwaliteit

Het onderhoud van tuinen en buitenruimten van Accor Hotels is sinds 2011 in handen van Verheij. Het groenonderhoud wordt uitgevoerd op basis van een beeldbestek. Er is met de hotels een beeldkwaliteit afgesproken, afgestemd op de wensen en het budget van het betreffende hotel. Zo zorgt Verheij Integrale groenzorg ervoor dat de gewenste beeldkwaliteit jaarrond wordt behaald.

Integraal groenonderhoud

Op de terreinen van Accor verzorgt Verheij allerlei type werkzaamheden. Van het ruimen van zwerfvuil, tot bladblazen en snoeien van bomen. Al deze werkzaamheden op de locatie biedt Verheij aan als een pakket integraal groenonderhoud. Dezelfde vaste ploeg – met kennis van de locaties – is daarbij verantwoordelijk voor al deze werkzaamheden. Zo zorgen we ervoor dat alle werkzaamheden op het juiste moment worden uitgevoerd.