Voortgang

Twee keer per jaar leggen wij de voortgang op het gebied van CO2 vast in een voortgangsrapportage. Download hier de meest recente rapportage.

Download hier de rapportages van:

CO2 in het nieuws

Gedurende het jaar zijn er allerlei ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie. Hieronder ziet u de meest recente artikelen over dit onderwerp.

Sectorinitiatieven

Om de ambitie op het gebied van duurzaamheid en CO2 ook breder uit te dragen doet Verheij mee aan een aantal sectorinitiatieven. Verheij doet momenteel mee aan de volgende initiatieven:

  • “Sturen op CO2CUMELA organiseert dit sectorinitatief sinds 2014 voor haar leden zodat zij hun reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).
  • Duurzaamheidskring Altena: Deze kring, een initiatief van Stimular, bestaat uit bedrijven uit verschillende branches die samenwerken rondom het thema duurzaamheid. De bedrijven van de duurzaamheidskring Werkendam hebben gezamenlijk een duurzaamheidsverklaring getekend en organiseren ook concrete acties en evenementen.