Verhogen biodiversiteit

In 2017 startte TenneT in de regio Zuid met de pilot ‘verhogen biodiversiteit op de 380kV stations van TenneT in regio Zuid’. Verheij Integrale groenzorg verzorgt de uitvoering van deze pilot voor TenneT. De pilot bestaat uit drie onderdelen: het inzaaien van bloemenmengsel, plaatsen van bijenhotels en het toepassen van sinusbeheer.

Sinusbeheer

Bij sinusbeheer wordt het grasland in een slingervorm gemaaid, waarbij tijdens elke maaibeurt stukken worden overgeslagen. Daar blijven dus nectarbronnen aanwezig, waar insecten en vlinders naar kunnen uitwijken.

Door elke keer in wisselende patronen (sinussen) te maaien ontstaat er een maximum aan variatie, met delen die jaarrond of zelfs meerdere jaren overstaan tot en met delen die tot drie of zelfs vier keer toe per seizoen worden gemaaid. Zo is er op elk moment van het jaar voor elk insect wat wils: van nectarplanten tot overwinteringsplekken.

Het sinusmaaien werpt zijn vruchten af: metingen wijzen erop dat de insectenpopulatie op plekken waar dit wordt toegepast vier keer (!) zo groot is als op plekken waar regulier wordt gemaaid.

Meer ecologische projecten

Tennet is een voorbeeld van een project waar ecologie een speerpunt is. In meer projecten komt dit thema terug. Ontdek hieronder hoe ecologie nog meer een rol speelt in het groenonderhoud.