Verheij behaalt ErBo certificering en hercertificeringen VCA**, ISO 9001/14001, Groenkeur, Kleurkeur

Verheij Integrale groenzorg heeft het ErBo certificaat behaald. Hiermee tonen we aan dat Verheij de kwaliteit garandeert en aandacht heeft voor de natuur, het milieu & de veiligheid.

Voor de Groenkeur en Kleurkeur is Verheij opnieuw gecertificeerd met de beoordelingsrichtlijnen van 2023. Hiermee tonen we ook weer aan dat we een bijdrage leveren aan duurzaam ondernemen. Dit is geen los onderdeel maar verweven in de hele bedrijfsvoering. Dit blijkt ook uit het positieve oordeel van de auditor.

Ook de hercertificering VCA** en ISO 14001 hebben we glansrijk behaald. Door deze nieuwe certificering en hercertificering voldoet Verheij weer aan de normen om de opdrachtgevers in zijn geheel te ontzorgen.

 

Bomen poten