KAM-Talk

Tijdens de audit bleek dat het veiligheidsbewustzijn onder de medewerkers sterk is gegroeid. Dit bewustzijn groeit dankzij intensievere persoonlijke contacten met collega’s.

Vanuit het nieuwe concept KAM-Talk gaat de KAM-coördinator maandelijks intensief met meerdere ploegen in gesprek. Besproken gesprekspunten worden intern gedeeld en opgepakt.

Ook de begeleiding van onze nieuwe personeelscoördinator draagt eraan bij dat veiligheid en gezondheid beter bespreekbaar worden.