Duurzaamheid zichtbaar in de organisatie

“De doelstellingen worden jaar op jaar behaald, en ook dit jaar reduceren we weer wat meer dan verwacht”, vertelt KAM-coördinator Nico Wolsheimer. “Daarnaast blijkt steeds duidelijker dat het thema duurzaamheid echt zichtbaar is in de organisatie!”

Ook in de komende jaren gaat Verheij door met CO2-reductie. Maatregelen die genomen worden zijn:

  • Innovatie materieel
  • Uitbreiding elektrisch wagenpark en meer elektrische kilometers
  • Vervanging dieselkilometers door kilometers met alternatieve brandstoffen
  • Verhogen CO2-bewustzijn onder medewerkers