Rivas Zorggroep

De Rivas Zorggroep is een grote speler in Zuid-Holland en Utrecht. De groep omvat onder andere het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem, dertien verpleeghuizen en een thuiszorgorganisatie. In totaal heeft Rivas Zorggroep 40 locaties. Verheij verzorgt bij de helft hiervan het groenonderhoud in de buitenruimte.

Bij de locaties van de Rivas Zorggroep werken niet alleen medewerkers van Verheij Integrale groenzorg, maar ook die van de Avelingen Groep, sociaal werkvoorzieningschap te Gorinchem. De hoofdaannemer Verheij regelt dat medewerkers van de Avelingen Groep schoffelen en zwerfvuil ruimen. Daarnaast is een medewerker van de Avelingen Groep werkzaam in het onderhoudsteam van Verheij. Een mooie afspraak is ook dat de medewerkers die goed passen, een vaste werkplek aangeboden krijgen bij Verheij. Verheij geeft zo op een maatschappelijk verantwoorde manier invulling aan haar SROI-doelstellingen (Social Return on Investment). Voor haar sociaal ondernemen ontving Verheij in 2015 het certificaat Prestatieladder Socialer Ondernemen Trede 3