Rivas Zorggroep

De Rivas Zorggroep is een grote speler in Zuid-Holland en Utrecht. De groep omvat onder andere het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem, dertien verpleeghuizen en een thuiszorgorganisatie. In totaal heeft Rivas Zorggroep 40 locaties. Verheij verzorgt bij de helft hiervan het groenonderhoud in de buitenruimte.

Bij de locaties van de Rivas Zorggroep zet Verheij Integrale groenzorg personeel met afstand tot de arbeidsmarkt in. Verheij werkt hierbij samen met Avres, sociaal werkvoorzieningschap te Gorinchem. Verheij zorgt ervoor dat deze medewerkers een baan hebben en goed worden begeleid. Zij schoffelen bijvoorbeeld en ruimen zwerfvuil. De medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt wordt vanuit Avres ook extra begeleid. Verheij geeft zo op een maatschappelijk verantwoorde manier invulling aan haar SROI-doelstellingen (Social Return on Investment). Voor haar sociaal ondernemen ontving Verheij in 2015 het certificaat Prestatieladder Socialer Ondernemen Trede 3

Lees meer over het groenonderhoud bij 'het beste ziekenhuis van Nederland' (Het Beatrix Ziekenhuis, onderdeel van Rivas) in Groenzorg 7