Het Parkhuis

De natuur ervaren geeft rust en ontspanning. Daar zijn ze bij het Parkhuis in Dordrecht vast van overtuigd. Verheij Integrale groenzorg tekende voor de aanleg van de nieuwe binnentuin in de eerste helft van 2016 en het groenonderhoud op meerdere locaties van het Parkhuis.

In de nieuw aangelegde tuin tref je verschillende zitjes, een waterpartij, tal van kleurende en geurende planten aan. Daarnaast is er ook een volière en een kunstwerk geschonken door kunstenaar Cor van Gulik. Bekijk hier een timelapse van de aanleg van de tuin.

Het Parkhuis is tevreden over de aanpak van de aanleg. “Verheij dacht creatief en praktisch mee. Over de kastanjeboom die op tekening toch echt iets verder stond, looptegels voor de ramen, de keuze van bloemen en planten. Verheij kwam zelfs met het voorstel om de werktijden aan te passen in verband met de middagslaap van verschillende mensen.” Bewoners van het Parkhuis hadden leuk contact met de tuinmannen. Ze kenden zelfs elkaars namen. “Een paar vrouwen van in de veertig vonden die stoere kerels voor hun deur eigenlijk eigenlijk wel leuk.”

Verheij verzorgt ook het onderhoud van de beleeftuin bij het Parkhuis, die aangelegd is door vrijwillgers, cliënten en medewerkers van het Parkhuis. 

Het Parkhuis

Het Parkhuis aan de Haaswijkweg Oost in Dordrecht biedt ondersteuning aan cliënten en hun naasten die te maken krijgen met dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en psychische problemen op oudere leeftijd. Het Parkhuis telt 185 bewoners in de leeftijd van 45 tot 100+. De organisatie telt circa 700 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers.