Meer CO2-reductie van verwacht

“We kunnen met trots stellen dat de gestelde doelstellingen zijn behaald”, vertelt KAM-coördinator Nico Wolsheimer. “Er is zelfs meer reductie behaald dat verwacht. Dat laat weer zien dat onze focus op concreet meetbaar resultaat loont!”

Ook in de komende jaren gaat Verheij door met CO2-reductie. Maatregelen die genomen worden zijn:

  • Innovatie elektrisch materieel
  • Uitbreiding elektrisch wagenpark en meer elektrische kilometers
  • Vervanging dieselkilometers door kilometers met alternatieve brandstoffen
  • Verhogen CO2-bewustzijn onder medewerkers