Woningcorporaties, Vastgoed en VvE

Bewoners van uw wijk of bezoekers van uw bedrijf of hotel baseren hun eerste indruk en tevredenheid op de uitstraling van uw buitenruimte. Deze dient er dan ook uitstekend uit te zien. Om de waarde van uw leefomgeving te verhogen wordt door Verheij op een persoonlijke en professionele manier te werk gegaan.

VerheijIbisHotelceesvdwal.nl

Wij dragen graag ons steentje bij aan het verhogen van de waarde van uw leefomgeving!

Zorg voor buitenruimten waar mensen wonen, werken, studeren en recreëren staat centraal bij Verheij Integrale groenzorg. Zo ook bij de buitenruimte rondom uw woningcorporatie, vastgoed of VvE. Specifieke diensten die Verheij Integrale groenzorg hiervoor verricht zijn: integraal parkbeheer, calamiteitenservice, wijkonderhoud, gladheidbestrijding en boomverzorging. 

Waarom Verheij?

Zorg voor buitenruimten waar mensen wonen, werken, studeren en recreŰren staan centraal bij Verheij Integrale groenzorg.

Door middel van effectieve communicatie via één contactpersoon (ook voor meerdere locaties), continue leveren van de gewenste kwaliteit, transparantie en een proactieve houding bij het oplossen van klachten of meldingen wil Verheij haar steentje bijdragen aan het verhogen van de waarde van uw leefomgeving. Graag betrekken wij hierbij uw bewoners of gebruikers.

VerheijBV-Sept-®ceesvdwal_77
  • EÚn contactpersoon voor al uw locaties
  • Transparante rapportages
  • Ondersteunend digitaal klantenportaal
  • Professionele uitstraling van personeel en materieel
Stadlander_Verheij_HR_GFX0022

Verheij Integrale groenzorg is dÚ dienstverlener voor aanleg en onderhoud van buitenruimten. Onze kennis en vakmanschap staan garant voor een professionele en persoonlijke aanpak.