Gemeente Hellevoetsluis

Verheij verzorgt in de gemeente Hellevoetsluis al ruim acht jaar het integrale groenonderhoud. De Zuid-Hollandse gemeente, die ongeveer 40.000 inwoners heeft, bestrijkt een oppervlak van bijna 50 vierkante kilometer. Alle werkzaamheden worden gedaan op basis van een beeldkwaliteitsbestek.

Onder het onderhoud in deze gemeente vallen gangbare groenwerkzaamheden als ecologisch maaien, onderhoud van vaste planten, snoeien van de beplanting, verzorging van de bodembeplanting, bladruimen en onkruidbeheersing.

Verheij voert in Hellevoetsluis echter ook reconstructies van complete straten, aanleg van nieuwe ecologische verbindingszones en plaatsing van metershoge kerstbomen uit. Daarnaast is Verheij in de gemeente ook betrokken bij burgerparticipatie, getuige het inzamelen van kerstbomen van burgers door medewerkers van Verheij. 

In 2017 werd het groenonderhoud in Hellevoetsluis opnieuw aanbesteed. Begin 2018 bleek dat Verheij opnieuw als winnaar uit de bus, dankzij een innovatie transitie-aanpak, die aantoont dat Verheij de competentie bezit om op eigen initiatief de transitie van traditionele naar ‘ontzorgende’ opdrachtnemer succesvol vorm te kunnen geven. De gemeente functioneert hierbij als regie-opdrachtgever.

Kijk voor meer informatie op www.kleurrijkbuiten.nl/hellevoetsluis.