Invulling aan rentmeesterschap

Financieel directeur Arie in ’t Veld, verantwoordelijk voor personeelszaken: “Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen een kans. Die krijgen ze bij ons. Ze werken mee, op een plek hen goed past, als volwaardig onderdeel van ons team. Uiteraard onder goede begeleiding. In de afgelopen jaren hebben wij al veel personeelsleden mogen begeleiden tijdens zulke trajecten. Vaak zijn we verrast op welk niveau de collega’s uiteindelijk uitkomen. Inmiddels is sociaal ondernemen voor ons een tweede natuur geworden. Mede zo geven wij invulling aan onze opdracht van rentmeesterschap.”

Over PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten).