Afstand tot de arbeidsmarkt

Bij de locaties van de Rivas Zorggroep zet Verheij Integrale groenzorg personeel met afstand tot de arbeidsmarkt in. Verheij zorgt ervoor dat deze medewerkers een baan hebben en goed worden begeleid. Zij schoffelen bijvoorbeeld en ruimen zwerfvuil. Verheij geeft zo op een maatschappelijk verantwoorde manier invulling aan haar SROI-doelstellingen (Social Return on Investment). Voor haar sociaal ondernemen is Verheij al jaren in het bezit van het certificaat Prestatieladder Socialer Ondernemen Trede 3.