Rondleiding

Belangstellende jongeren kregen een persoonlijke rondleiding in en rond het bedrijfsgebouw. Verschillende medewerkers van Verheij waren aanwezig om de dagelijkse praktijk van het bedrijf toe te lichten. Om te ‘proeven’ aan de manier van lesgeven, verzorgde docent Dick Meijerink van Lentiz een gastles.

Start opleiding

De vakschool van Verheij is opgezet in samenwerking met Lentiz Cursus & Consult uit Maasland. De opleiding start in september 2021. ‘Groene doeners’ volgen een tweejarige BBL-opleiding op MBO-niveau 2 en 3. Tijdens de opleiding werken de leerlingen vier dagen bij Verheij en volgen ze één lesdag in het nieuwe kantoor. Na twee jaar sluiten de leerlingen de opleiding af als gediplomeerd hovenier.

Studentenbegeleiding

De studentenbegeleiding binnen Verheij Vakschool gaat iets anders dan bij een regulier MBO-opleidingsinstituut. De lijnen met de vakdocent van Lentiz en de praktijkbegeleider zijn korter. Daardoor is Verheij ervan overtuigd dat studentbegeleiding optimaal wordt aangeboden. Het lesprogramma en de cursusinhoud zijn samengesteld in samenwerking tussen Verheij en Lentiz Cursus & Consult. Dit zorgt ervoor dat de verkregen vakkennis tijdens de opleiding direct terugkomt in de dagelijkse praktijk.

Nieuws over de vakschool

Inmiddels gaat de vakschool van Verheij z'n tweede jaar in en zijn meerdere leerlingen geslaagd.