Participatie

Participatie is een belangrijk onderdeel in de samenwerking van Verheij en Stadlander. Verheij Integrale groenzorg fleurde, in samenwerking met onderhoudsregisseur Huysmeesters én bewoners (!) bijvoorbeeld de ‘stenige’ Nicolaas Peckstraat op. Ook de Schimmelpennicklaan werd op deze manier ‘onder handen genomen’. De bewoners dragen daarnaast ook initiatieven aan en helpen dus met de uitvoering. Verheij Integrale groenzorg fungeert als katalysator, die inspeelt op de behoeften en ideeën van de bewoners, kennis deelt en mee organiseert. Een mooi staaltje burgerparticipatie!

Afstand tot de arbeidsmarkt

Stadlander wil graag duurzaam zijn. Daarom koopt het bedrijf ook maatschappelijk verantwoord in. Stadlander kijkt daarbij onder andere naar wat een leverancier doet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Dit krijgt ook bij Verheij gestalte.