Integraal onderhoud bij diverse locaties

De vaste ploeg van Verheij – met veel gebieds- en locatiekennis in Amsterdam – onderhoudt de busgarages, tramremises, werkplaatsen, eindpunthuisjes en dienstwoningen van GVB. Het werk dat zij aanpakken is heel divers: van beplanting snoeien tot hekwerken vrijmaken, en van onderhoud van daktuinen tot boominspecties. Integraal groenonderhoud ten voeten uit.

Ook bij de locaties van de GVB is Verheij verantwoordelijk voor groenonderhoud.
Ook bij de locaties van de GVB is Verheij verantwoordelijk voor groenonderhoud.
Kunnen we deze bijschrift wat moderniseren?

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Naast kwaliteit van het werk neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijke plaats in bij het werk voor GVB. Verheij werkt waar mogelijk 100% met elektrisch handgereedschap en verduurzaamt waar mogelijk het bestaande wagenpark. Ook spelen de herkomst van planten, wensen van de gebruikers en biodiversiteit een grote rol binnen het contract.

Wie is GVB?

GVB behoort met ongeveer 5.000 medewerkers, uitzendkrachten en externen tot de grootste werkgevers van Amsterdam. Als partner van de stad wil GVB bijdragen aan een bereikbare, gezonde en leefbare stad.