Onderhoud en reconstructies

Onder het onderhoud in deze gemeente vallen gangbare groenwerkzaamheden als ecologisch maaien, onderhoud van vaste planten, snoeien van de beplanting, verzorging van de bodembeplanting, bladruimen en onkruidbeheersing.

Verheij voert in Hellevoetsluis echter ook reconstructies van complete straten, aanleg van nieuwe ecologische verbindingszones en plaatsing van metershoge kerstbomen uit. Daarnaast is Verheij in de gemeente ook betrokken bij burgerparticipatie, getuige het inzamelen van kerstbomen van burgers door medewerkers van Verheij.

Klant aan het woord

We zijn erg blij dat Verheij en de gemeente de burger via participatieplatform Kleurrijk Buiten snel kunnen voorzien van de juiste informatie. Het is een mooi middel om de burger de gewenste duidelijkheid te geven.

Ing. Rainco van Egmond Hoofd Beheer, Vergunningen & Handhaving

Kleurrijk Buiten

In de gemeente Hellevoetsluis past Verheij het concept Kleurrijk Buiten toe. Dit concept richt zich op bewonersparticipatie en burgertevredenheid. Via een speciale website houden we de burger op de hoogte kan brengen van hun werkzaamheden. Er staat bijvoorbeeld in wanneer welke boom wordt gesnoeid, maar ook wanneer het gras gemaaid wordt.

Om participatie vorm te geven heeft Verheij in de persoon van Cees Lock een eigen omgevingsmanager in dienst. In de afgelopen jaren hebben via Kleurrijk Buiten al honderden bewoners meegedaan aan projecten in Hellevoetsluis en andere gemeenten.

Spar met onze omgevingsmanager

Wilt u zelf ideeën opdoen over participatie of heeft u een concrete vraag? Laat gerust uw gegevens achter of bel onze Manager Omgeving & Partipatie.

Gijs Goudswaard Personeelscoördinator

Aanbesteding

In 2017 werd het groenonderhoud in Hellevoetsluis opnieuw aanbesteed. Begin 2018 bleek dat Verheij opnieuw als winnaar uit de bus kwam. De reden daarvoor was innovatieve transitie-aanpak, die aantoont dat Verheij de competentie bezit om op eigen initiatief de transitie van traditionele naar ‘ontzorgende’ opdrachtnemer succesvol vorm te kunnen geven. De gemeente functioneert hierbij als regie-opdrachtgever.

Ontvang het artikel over Hellevoetsluis uit het jubileumboek

In het jubileumboek '35 jaar Verheij' gaat Rainco van Egmond dieper in op de samenwerking tussen Verheij en de gemeente Hellevoetsluis. Download het artikel hieronder.