Wat is een groenblauw schoolplein?

Een groenblauw schoolplein is een groen en klimaatbestendig schoolplein dat de optimale speelbeleving voor kinderen biedt. Natuurlijke materialen zoals bomen, beplanting en houtsnippers zijn leidend bij de inrichting. Het grootste deel van een groenblauw schoolplein is dus niet betegeld. Ook de waterberging wordt – bijvoorbeeld door een wadi – goed geregeld.

Positieve gedragseffecten door groenblauw schoolplein

Een groenblauw schoolplein is klimaatbestendig, maar vooral uitdagend voor kinderen. Uit onderzoek blijkt dat natuurlijk spelen in een groene omgeving gevarieerder speelgedrag oplevert.

Op een tegelplein zijn kinderen snel uitgekeken en gaan ze hangen. Echter, in een groene omgeving – die elke dag weer anders kan zijn – spelen kinderen langer én creatiever. Daar plukt u in de lessen of bij de begeleiding van de kinderen weer de vruchten van.

Klimaatbestendig met een groenblauw schoolplein

Door een groenblauw schoolplein bent u echt klimaatbesteding. Daarom is een groenblauw schoolplein met veel groen een zeer goede investering in duurzaamheid.

  • Een tegelplein neemt nauwelijks water op. Daarnaast kan het op een versteend plein tot wel 5 graden warmer worden dan in een groene omgeving!
  • Op een groenblauw schoolplein neemt de grond het regenwater goed op. Het vele groen zorgt voor een sponseffect, waardoor water geleidelijk aan wordt afgegeven aan het grondwater. Door een hoger grondwaterpeil heeft u schoolplein ook in de hete zomer een frisse groene uitstraling. Daarnaast zijn ongewenste plassen op het schoolplein of verzakking verleden tijd!
  • Wilt u meer schaduw in de zomer? Plaats dan een aantal boompjes op het schoolplein.
  • Groen langs de gevel zorgt daarnaast voor verkoeling in en rond het gebouw.

Kortom: dankzij het aanpakken van uw schoolplein kunt u hevige buien en hete zomers van de toekomst aan!

Brochure Natuurlijk Spelen

Laat kinderen natuurlijk buitenspelen! Dat is onze visie, die we uiteenzetten in onze brochure. Ontdek wat natuurlijk spelen en hoe u dit kunt toepassen op uw locatie. Download de brochure vrijblijvend.

Kosten van groenblauwe schoolpleinen

Wilt u aan de slag met een groenblauw schoolplein? In de regio Dordrecht is subsidie voor deze projecten te krijgen. Ook veel andere gemeentes zijn bereid om vergroening mogelijk te maken.

De investering in natuurlijk spelen is een investering in de toekomst van onze kinderen en onze aarde. Elke bestede euro is daarom waardevol. In het proces van ontwerp, planvorming en aanleg houden we hier ook rekening mee.

Natuurlijk spelen = natuurlijk aandacht voor de natuur!

Door duurzame en hoogwaardige materialen en speeltoestellen te gebruiken beperken we de voetafdruk en kunnen we jarenlang vooruit met materialen. Door ook robuuste beplanting te kiezen die een stootje kan hebben, denken we ook aan functionaliteit. Handig als u kinderen er weleens doorheen rennen, of als er hevige regen valt.

ABOS zorgt voor borging en vakkundige keuring van de speeltoestellen op het groenblauwe schoolplein.
Verheij Integrale groenzorg zorgt voor professionele aanleg en goed groenonderhoud.

Veilig spelen op het groenblauw schoolplein

We krijgen weleens de vraag: is natuurlijker spelen niet onveiliger dan spelen op een overzichtelijk tegelplijn? Ons antwoord daarop is: nee, natuurlijk spelen is 100% veilig.

Inspectie en keuring

Alle elementen op het plein zijn gekeurd en gecertificeerd. Valondergronden zijn aanwezig en voelen fijn. Daarnaast bieden wij, in samenwerking met ABOS, sinds kort ook inspectie- en onderhoud van de speeltoestellen aan. Zo garanderen we ten allen tijde veilig spelen.

In 4 stappen naar een groenblauw schoolplein

Verheij heeft veel ervaring met de aanleg van groenblauwe schoolpleinen. Onze beproefde aanpak bij natuurlijk spelen is samen te vatten in vier stappen.

Stap 1. Multi-Disciplinaire Brainstorm

We nemen verwachtingen en wensen met elkaar door. Wij visualiseren voorbeeldontwerpen en nemen u mee in de mogelijkheden, zodat we makkelijk keuzes kunnen maken. We gaan graag om tafel met vertegenwoordigers van verschillende groepen, zoals de ouderraad.

Stap 2. Plan van aanpak

Alle inzichten die we hebben opgedaan in het overleg vormen de basis voor het plan van aanpak. We koppelen uw input en pedagogische visie aan onze visie en werken één of meerdere schetsontwerpen uit. Daarnaast bieden we de offerte voor realisatie aan. Hierin zijn ook de thema’s biodiversiteit, duurzaamheid en klimaat geborgd.

Stap 3. Realisatie

Na akkoord op ontwerp – en de finetuning daarvan – starten we in overleg met u met de aanleg van het groenblauw schoolplein. Door onze werktijden, werkwijze en flexibele houding beperken we de hinder, en is de veiligheid van kinderen en bezoekers gewaarborgd.

Stap 4. Oplevering, advies en nazorg

Een groenblauw schoolplein heeft wel onderhoud nodig. Door ons integrale manier van werken kunnen we u hierin van dienst zijn

Aan de slag met uw plein?

Elke buitenruimte is anders. Daarom komen we graag ter plaatse kijken om uw locatie vrijblijvend onder de loep te nemen. Laat gerust uw gegevens achter, of neem contact met ons op.

Jacob Verheij Groenadviseur