Biodiversiteit

Biodiversiteit: een parapluterm voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben. Die variatie in soorten is belangrijk, want zonder variatie geen gezonde ecosystemen. In Nederland gaat het helaas slecht met de biodiversiteit. Al jarenlang zijn er allerlei goede initiatieven om de biodiversiteit te beschermen en te vergroten, zoals het veelomvattende Deltaplan Biodiversiteit. De landbouw wordt biodiverser en steeds meer burgers vergroenen de tuin.

Maar ook wij kunnen in de buitenruimte een steentje - of beter gezegd: een plantje - bijdragen! Biodiversiteit is een uitdaging ťn kans voor bedrijven en overheden. Hoe ga je daar verstandig mee om? En wat zijn 'werkende' ideeŽn voor op kantoor, in de zorg of onder de lijnen? Verheij Integrale groenzorg ondersteunt en adviseert hierbij, vanuit jarenlange praktijkkennis en wetenschappelijke onderbouwing.

VOORKEUR BethSan--¬ģceesvdwal_6 Dagpauwoog

Een biodiverse buitenruimte levert duurzame meerwaarde op!

De onderhoudskosten van de buitenruimte liggen vaak lager, en de waarde gaat juist omhoog. Door het terrein te vergroenen is uw buitenruimte ook beter ingericht op klimaatverandering. Daarnaast geeft meer biodiversiteit jaarrond een groener en kleurrijker beeld.

Door het kiezen van ecologisch verantwoorde beplanting, bomen en bloemrijk gras creëren we een gastvrij terrein, een lusthof voor insecten. De insecten zorgen weer voor bestuiving van bloemen en gewassen. Ook trekt uw buitenruimte meer (zeldzame) vogels aan. 

Onderhoud en beheer

In het onderhoud en beheer van uw terrein speelt biodiversiteit ook een belangrijke rol.

Welke flora en fauna is op uw terrein aanwezig is en hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? Samen met u kiezen we slimme methoden voor het onderhoud die de biodiversiteit in stand houden, zoals mozaïekbeheer of sinusmaaien. Een (gepersonaliseerd) insectenhotel maakt het helemaal af.

Omgevingsmanagement

Wilt u buurtbewoners, grondeigenaren of stakeholders betrekken bij uw ambities op het gebied van biodiversiteit en ecologie? Verheij heeft een eigen omgevingsmanager in dienst, die kan helpen om participatie en co-creatie te initiëren. Zo creëert u draagvlak, betrokkenheid en enthousiasme voor uw buitenruimte.

St Rijnlanden_Verheij_HR_GFX6396
  • De kosten van biodivers beheer liggen lager dan regulier beheer
  • Meer biodiversiteit op uw terrein zorgt voor betere klimaatadaptatie
  • Een biodivers terrein heeft een hogere insecten- en vogelpopulatie
  • Met een biodivers terrein verkleint u dus de kans op ziektes en plagen
P4150023 bewerkt

Wij zijn graag uw partner, adviseren u innovatief ťn praktisch. Wij weten wat werkt en niet werkt. En we gaan graag een stapje verder. Samen voor een betere biodiversiteit.