Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel zorgt met ruim 500 medewerkers voor schoon en voldoende water in Midden-Brabant. Het waterschap is verantwoordelijk voor het (grond)waterpeil, het rioolwater en schoon water in beken en sloten. Verheij Integrale groenzorg verzorgt sinds 2020 het groenonderhoud op de 10 locaties van Waterschap De Dommel in onder andere Eindhoven, Den Bosch en Tilburg.

Duurzaam rijden en werken

Met de 100% elektrische Opel Vivaro-e beweegt het personeel zich van en naar de werklocaties. Voor het groenonderhoud en de onkruidbestrijding worden ook innovatieve machines en elektrische gereedschappen gebruikt. Zo beperken we de CO2-footprint en beheren we buitenruimtes op een duurzame manier.

Biodiverse leefomgeving

Bij het maaien van het gras wordt het zogeheten sinusbeheer toegepast. Dat is een methode van maaien waarbij telkens een deel van het gras blijft staan, waarin insecten en vlinders overleven. Door telkens volgens sinusbeheer te maaien blijft de biodiversiteit op de terreinen van De Dommel intact.