Stadlander

Stadlander is al jarenlang een van de klanten van Verheij Integrale groenzorg. Voor deze woningcorporatie, met zon 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen, verzorgt Verheij het groenonderhoud. Maar dat niet alleen. Verheij denkt actief met Stadlander mee om de buitenruimte te verbeteren. Dit resulteert onder andere in mooie renovatie- en participatieprojecten.

Participatie in de Nicolaas Peckstraat in Steenbergen

In de Nicolaas Peckstraat in Steenbergen kwam de samenwerking tussen Verheij Integrale groenzorg en Stadlander bijzonder duidelijk tot uitdrukking. Verheij Integrale groenzorg fleurde, in samenwerking met onderhoudsregisseur Huysmeesters én bewoners (!) de ‘stenige’ Nicolaas Peckstraat op. Sinds eind december ziet deze straat er veel fleuriger uit. Huysmeesters en Verheij plaatsen er samen met bewoners bloembakken met fraaie heideplantjes. Deze bewoners dragen daarnaast ook initiatieven aan en helpen dus met de uitvoering. Verheij Integrale groenzorg fungeert als katalysator, die inspeelt op de behoeften en ideeën van de bewoners, kennis deelt en mee organiseert. Een mooi staaltje burgerparticipatie!

Afstand tot de arbeidsmarkt

Stadlander wil graag duurzaam zijn. Daarom koopt het bedrijf ook maatschappelijk verantwoord in. Stadlander kijkt daarbij onder andere naar wat een leverancier doet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Dit krijgt ook bij Verheij gestalte.