VolkerRail

In opdracht van VolkerRail verzorgt Verheij Integrale groenzorg integraal prestatiegericht onderhoud (PGO) tussen de spoorbanen op verschillende locaties in Amsterdam: de stations Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Lelylaan, Amsterdam Centraal en Amsterdam Dijksgracht en rangeerterrein en emplacement bij industriespoor Westhaven. Belangrijk werk dat dagelijks gevolgen heeft voor vele reizigers en goederen in en rond Amsterdam.

Ketensamenwerking

Het contract dat Verheij met VolkerRail is aangegaan, vloeit voort uit afspraken die spoorbeheerder ProRail met VolkerRail heeft gemaakt. De prestaties die VolkerRail als aannemer moet leveren aan ProRail vormen daarom de leidraad voor de contractverplichtingen van Verheij.

Integraal onderhoud

Regulier onderhoudswerk zoals zwerfvuil ruimen, onkruid verwijderen, maaiwerkzaamheden en werkzaamheden aan bomen en bosplantsoen horen vanzelfsprekend bij het contract. Onderhoud van geluidsschermen, vrijmaken van hekwerken en het schoonhouden van sloten en watergangen valt ook onder het werkpakket, het onderhoud aan de perrons niet.

Kwaliteit en veiligheid

Het werk langs het spoor moet van zeer hoge kwaliteit en precisie zijn. Overlastgevend groen heeft namelijk directe consequentie heeft op de veiligheid van het treinverkeer. Veiligheid is dus een resultaat, maar speelt ook een zeer belangrijke rol in de uitvoering van de werkzaamheden. Werk op rondom het spoor is alleen mogelijk na het volgen van een cursus voor veilige toegang tot het spoor. Voormannen van Verheij zijn daarnaast in het bezit van een Digitaal Veiligheids Paspoort (DVP). Verheij selecteert enkel medewerkers voor werkzaamheden langs het spoor die aan deze criteria voldoen.

Toezicht

Bij het werk langs het spoor is altijd een externe veiligheidsfunctionaris vanuit de opdrachtgever aanwezig. Hij of zij houdt toezicht op het naleven van de veiligheidsvoorschriften en kan met signalen aangeven of er een trein komt waarmee rekening gehouden moet worden. De voorman en de veiligheidsfunctionaris blijven vaak dicht bij elkaar, maar communiceren ook via portofoon.

Buitendienststelling

Het werk langs het spoor gebeurt zowel overdag als ’s nachts. ’s Nachts kan een aantal sporen worden afgesloten voor treinverkeer, zodat gedurende een aantal uren veilig en ongestoord tussen die sporen gewerkt kan worden (buitendienststelling). Overdag kunnen op industriesporen ook buitendienststellingen voorkomen. Dit zijn vaak buitendienststellingen van maximaal een uur.

Opvallend

Rondom het spoor wordt nog chemische onkruidbestrijding toegepast. Om bestrijdingsmiddelen zo efficiënt mogelijk toe te passen, heeft Verheij zelf een spuitunit ontwikkeld, die via een quad effectief kan worden bediend. Daarnaast gebruikt Verheij een krol met platte kar om de onkruidbestrijding nog efficiënter te maken. Voor bomenwerk worden specifieke rupsversnipperaars ingezet van maximaal 90 centimer breed.

Door het werk voor VolkerRail goed, veilig en efficiënt uit te voeren zorgt Verheij voor een aangename reis voor de Amsterdamse treinreiziger, conducteur en machinist.