Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht heeft locaties in Utrecht en Amersfoort. De buitenruimten van deze locaties worden al jaren onderhouden door Verheij Integrale groenzorg.

Naast het reguliere onderhoudswerk voert Verheij regelmatig renovatiewerken uit bij deze hogeschool. Een voorbeeld hiervan is de renovatie van de bamboetuin op de Padualaan in Utrecht. Verheij voert dit werk uit met eigen medewerkers en materieel zodat de opdrachtgever gegarandeerd is van een uniforme uitstraling op haar terrein.

Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgt de hogeschool onderwijs en verricht ze onderzoek. De hogeschool “leidt professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio.” Wilt u meer weten over deze hogeschool? Kijk dan op www.hu.nl.