Kwaliteit en MVO

MVO is voor ons het resultaatgerichte proces waarbij wij over de gehele keten van onze activiteiten verantwoordelijkheid nemen over de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Hierover leggen wij verantwoording af bij en gaan de dialoog aan met ons personeel, onze opdrachtgevers en onze leveranciers. Omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voor Planet, People en Profit kan men op al deze drie aspecten de doelstellingen en resultaten terug vinden.

Planet

Als integrale dienstverlener in buitenruimten staan wij dagelijks in de praktijk van onze leefomgeving. Zorg voor ons milieu is bij ons dan ook geen moeten maar zit in onze genen. Binnen alle processen van onze bedrijfsvoering is dit merkbaar voor zowel de opdrachtgever, onze medewerkers, de omgeving van ons bedrijf alsmede op en rond de werkplek. Vanuit onze christelijke visie op de samenleving staat bij ons goed rentmeesterschap centraal. Niet vanuit een grote ideologie maar vanuit verantwoordelijkheid ten opzichte van onze Schepper en naasten.

Op zowel operationeel als strategisch niveau zijn deze processen vastgelegd en geborgd middels een aantal certificeringen. Verheij Integrale groenzorg is voor de volgende proces certificaten gecertificeerd:
-     ISO 9001
-     VCA
-     Groenkeur

Daarnaast zijn voor milieuzorg en duurzaamheid de volgende certificeringen behaald: ISO 14001 en CO2-prestatieladder niveau 5

People

Het functioneren van een managementsysteem en de borging van kwaliteit van het werk valt of staat met de betrokkenheid van medewerkers.

Een sociaal personeelsbeleid met ruimte voor opleiding en training en het bieden van doorgroeimogelijkheden staan hiervan aan de basis. Naast het vaste personeel van ca. 100 mensen is er gedurende het groeiseizoen een grote inzet van flexwerkers. Zowel ZZP-ers, uitzendkrachten en onderaannemers worden opgenomen in de bedrijfscultuur en zijn niet als zodanig herkenbaar door de uniforme kledingregels binnen ons bedrijf. In uitstraling zijn wij één.

Gezien de aard van onze werkzaamheden leent onze bedrijfsvoering zich ook uitstekend voor de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of sociale dan wel psychische beperking. Vanuit onze visie dat deze mensen zoveel mogelijk in het reguliere bedrijfsleven tewerk gesteld dienen te worden bieden wij deze mensen arbeidsplaatsen en ‘coaching on the job’ aan. Altijd in de juiste verhoudingen om kwaliteit van het werk en goede integratie in de “ploeg” te garanderen.

Vanaf 1 oktober 2015 zijn wij een PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Verheij Integrale groenzorg niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.

Naast werkgerelateerde coaching , training en opleiding en het bieden van kansen voor jonge medewerkers middels een leren-werkentraject staat het sociale aspect van het samenwerken centraal. Door een jaarlijkse zomer-barbecue, bedrijfsuitje en een actieve personeelsvereniging is er voldoende gelegenheid tot het intensiveren van collegialiteit en samenwerking.

De borging van de veiligheid en gezondheid van eigen medewerkers is onder andere beloond met certificering voor de Veiligheidsladder trede 3.

Profit

Zonder nettowinst kunnen we niet innoveren en overleven. Daarom zijn wij er eerlijk in dat dit één van onze hoofddoelen van ons ondernemerschap is. Echter “profit” is meer dan nettowinst. Als wij samen met onze opdrachtgever iets kunnen betekenen voor onze maatschappij en onze medemens is dit ook winst. Wij willen dit aspect dan ook klantspecifiek benaderen door samen te zoeken naar een win-win situatie waarin de opdrachtgever ontzorgd wordt en er esthetisch en pragmatisch een mooi en functioneel resultaat wordt bereikt waarbij er voor beide partijen dus rendement wordt behaald.