CO2-prestatieladder

Certificering

Maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen is voor Verheij geen verkooppraat, maar een belangrijk aspect in de dagelijkse bedrijfsvoering dat omgezet wordt in daden. Nadat in 2013 het certificaat van de CO2-prestatieladder niveau 3 is behaald, hebben we ons gericht op het verder beklimmen van deze ladder. Inmiddels beschikken we over het certificaat van de CO2-prestatieladder niveau 5. Door middel van de certificering en het vervolgtraject wordt nog meer invulling gegeven aan verantwoord omgaan met grondstoffen, energie en brandstoffen.

Met behulp van de CO2-prestatieladder worden de te nemen maatregelen zichtbaar gemaakt met betrekking tot besparing en duurzaam gebruik van: brandstof, energie, materieel, materiaal en afvalstromen. Kijk voor het certificaat op: http://www.verheijbv.nl/certificaten

SKAO

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO2-ladder betreft. Op de website van de SKAO hebben wij ook een pagina met informatie over de CO2-reductie van ons bedrijf.

Voortgangsrapportages

 • Klik hier voor de voortgangsrapportage 1 (januari-juni 2014)
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage 2 (juli-december 2014)
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage 3 (januari-juni 2015)
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage 4 (juli-december 2016)
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage 5 (januari-juni 2016)
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage 6 (juli-december 2016)
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage 7 (januari-juni 2017)

 

Jaarrapportage CO2-prestatieladder

 • Klik hier voor de rapportage van de CO2-Prestatieladder van 2014
 • Klik hier voor de rapportage van de CO2-Prestatieladder van 2015
 • Klik hier voor de rapportage van de CO2-Prestatieladder van 2016

 

Ketenanalyse

 • Klik hier voor de rapportage van de ketenanalyse

 

Sectorinitiatieven

"Sturen op CO2" (CUMELA)

Verheij Integrale groenzorg doet actief mee aan het sectorinitiatief "Sturen op CO2" van CUMELA Nederland. CUMELA organiseert dit sectorinitatief sinds 2014 voor haar leden zodat zij hun reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het SKAO. Lees meer.