CO2-prestatieladder

Certificering

Maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen is voor Verheij geen verkooppraat, maar een belangrijk aspect in de dagelijkse bedrijfsvoering dat omgezet wordt in daden. Nadat in 2013 het certificaat van de CO2-prestatieladder niveau 3 is behaald, hebben we ons gericht op het verder beklimmen van deze ladder. Inmiddels beschikken we over het certificaat van de CO2-prestatieladder niveau 5. Door middel van de certificering en het vervolgtraject wordt nog meer invulling gegeven aan verantwoord omgaan met grondstoffen, energie en brandstoffen.

Met behulp van de CO2-prestatieladder worden de te nemen maatregelen zichtbaar gemaakt met betrekking tot besparing en duurzaam gebruik van: brandstof, energie, materieel, materiaal en afvalstromen.

SKAO

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO2-ladder betreft. Op de website van de SKAO hebben wij ook een pagina met informatie over de CO2-reductie van ons bedrijf.

Voortgangsrapportages

 • Klik hier voor de voortgangsrapportage 1
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage 2
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage 3
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage 4
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage 5

Milieubarometer 

 • Klik hier voor de rapportage van de Milieubarometer van 2012
 • Klik hier voor de rapportage van de Milieubarometer van 2013 
 • Klik hier voor de rapportage van de Milieubarometer van 2014 
 • Klik hier voor de rapportage van de Milieubarometer van 2015 

CO2-prestatieladder 3A/3B/3C/3D

 • Klik hier voor de rapportage van de CO2-Prestatieladder van 2012 
 • Klik hier voor de rapportage van de CO2-Prestatieladder van 2013 

CO2-prestatieladder 4A/4B/4C/4D

 • Klik hier voor de rapportage van de CO2-Prestatieladder van 2013
 • Klik hier voor de rapportage van de meest materiële scope 3 emissies
 • Klik hier voor de rapportage van de ketenanalyse

CO2-prestatieladder 5A/5B/5C/5D

 • Klik hier voor de rapportage van de CO2-Prestatieladder van 2014
 • Klik hier voor de rapportage van de CO2-Prestatieladder van 2015

Kijk voor het certificaat op: http://www.verheijbv.nl/certificaten