CO2-prestatieladder

 

Certificering

Maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen is voor Verheij geen verkooppraat, maar een belangrijk aspect in de dagelijkse bedrijfsvoering dat omgezet wordt in daden. Nadat in 2013 het certificaat van de CO2-prestatieladder niveau 3 is behaald, heeft Verheij de focus gelegd op het verder beklimmen van deze ladder. Inmiddels beschikt Verheij over het certificaat van de CO2-prestatieladder niveau 5. Door middel van de certificering en het vervolgtraject wordt nog meer invulling gegeven aan verantwoord omgaan met grondstoffen, energie en brandstoffen.

Met behulp van de CO2-prestatieladder worden de te nemen maatregelen zichtbaar gemaakt met betrekking tot besparing en duurzaam gebruik van: brandstof, energie, materieel, materiaal en afvalstromen. Kijk voor het certificaat op: http://www.verheijbv.nl/certificaten

SKAO

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO2-ladder betreft. Op de website van de SKAO hebben wij ook een pagina met informatie over de CO2-reductie van ons bedrijf.

Voortgangsrapportages

 • Klik hier voor de voortgangsrapportage januari-juni 2014
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage juli-december 2014
 • Klik hier voor de jaarapportage 2014
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage januari-juni 2015
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage juli-december 2015
 • Klik hier voor de jaarrapportage 2015
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage januari-juni 2016
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage juli-december 2016
 • Klik hier voor de jaarrapportage 2016
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage januari-juni 2017
 • Kilk hier voor de jaarrapportage 2017
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage januari-juni 2018
 • Klik hier voor de jaarrapportage 2018
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage januari-juni 2019
 • Klik hier voor de jaarrapportage 2019
 • Klik hier voor de voortgangsrapportage januari-juni 2020
 • Klik hier voor de jaarrapportage 2020

 

Ketenanalyse

 • Bekijk hier de ketenanalyse groenafval

 

Energie management actieplan

 • Bekijk hier het energie management actieplan

 

Sectorinitiatieven

Verheij doet mee aan een aantal sectorinitiatieven. Dit staat beschreven in het CO2-participatiedocument 2018

"Sturen op CO2" (CUMELA)

Verheij Integrale groenzorg doet actief mee aan het sectorinitiatief "Sturen op CO2" van CUMELA Nederland. CUMELA organiseert dit sectorinitatief sinds 2014 voor haar leden zodat zij hun reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het SKAO. Lees meer.

Duurzaamheidskring Werkendam

Verheij heeft zich aangesloten bij de duurzaamheidskring Werkendam, een initiatief van Stimular. Deze kring bestaat uit bedrijven uit verschillende branches die samenwerken rondom het thema duurzaamheid. De kring leidt tot collectieve acties zoals een gezamenlijke "opstapdag" voor elektrische fietsen of een gezamenlijk scholenproject. Lees meer.

De bedrijven van de duurzaamheidskring Werkendam hebben gezamenlijk een duurzaamheidsverklaring getekend.