Certificaten

Hieronder vindt u meer informatie over onze certificaten, en kunt u deze downloaden.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.


ISO

Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren, zodat de milieudoelstellingen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd. NEN-EN-ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.


Groenkeur

Duurzame kwaliteit wordt een steeds belangrijker criterium bij aanbestedingen. Daarom stelt Groenkeur groenprofessionals in staat zich kwalitatief te onderscheiden. Zij voldoen aan de strenge eisen op het gebied van kwaliteit, kwaliteitsmanagement, vakmanschap en duurzaamheid. Om de kwaliteit van Groenkeur te kunnen blijven garanderen worden alle Groenkeur-ondernemers jaarlijks getoetst. Zo hoeven opdrachtgevers zich geen zorgen te maken over hun groenprojecten.

Kiezen voor Groenkeur-ondernemers is kiezen voor duurzame kwaliteit voor het ontwerp, de uitvoering en het beheer van projecten.


Kleurkeur

Biodiversiteit krijgt steeds concretere vormen in plannen en werkpraktijk. Verheij heeft als groenaannemer een sleutelrol in deze ontwikkeling. De certificering voor Kleurkeur zet de ambitie en daadkracht van Verheij kracht bij.


 

Veiligheidsprestatieladder

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De Veiligheidsladder is de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren.


 

Erkend leerbedrijf

Verheij Integrale groenzorg is een erkend leerbedrijf, dé geschikte plek voor leerlingen en stagiairs in het groen. 


CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Bedrijven moeten zich bezig houden met energiebesparing en efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie. Daarnaast moeten deelnemers ook hun leveranciers vragen om serieus werk te maken van CO2-reductie. Lees meer over de CO2-doelstellingen van Verheij.


Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen.

 


 

FIRA

FIRA is een verificatie-bureau dat MVO-prestaties van bedrijven en instellingen verifieert.