Beleidsverklaring

Groen is geen modewoord

Verheij Integrale groenzorg in Sliedrecht verzorgt buitenruimten. Onze aanpak is integraal en ons werkterrein heel Nederland. We werken voor overheden, onderwijs- en zorginstellingen, vastgoed en bedrijven en de industrie-, nuts- en recreatiesector. Als familiebedrijf, dat al meer dan 30 jaar bestaat, zijn wij sterk betrokken bij organisatie, klant en omgeving.

Onze mentaliteit en aanpak kenmerkt zich door een instelling van “Doeners die Denken”. Hard werken zit in onze genen. Maar nooit zonder daarbij na te denken. Vooraf, tijdens en na de realisatie.

Ons bedrijf kenmerkt zich verder door het bieden van toegevoegde waarde aan onze opdrachtgevers, onze medewerkers en onze gehele omgeving. Deze toegevoegde waarde is zowel sociaal-maatschappelijk als innovatief. Wij zetten bijvoorbeeld mensen in met een achterstand op de arbeidsmarkt of een beperking. Daarnaast bevorderen we burgerparticipatie proactief en innoveren we sterk bij inzet van ICT (GIS) en duurzaamheid bij onze projecten.

Wat is onze aanpak? Klanten actief en open benaderen, oog voor het personeel hebben en belang hechten aan veiligheid, gezondheid en milieu. We willen graag verantwoord groeien en duurzame relaties onderhouden met personeel, klanten, leveranciers en overheden.

In onze sector worden veel certificaten uitgereikt, ter validatie van de dienstverlening. Verheij Integrale groenzorg is gecertificeerd volgens de normen ISO 9001, VCA**, ISO 14001, Groenkeur Groenvoorziening, Boomverzorging, Prestatieladder sociaal ondernemen, Veiligheidsladder en CO2 prestatieladder niveau 5. De directie formuleert jaarlijks doelen die we willen bereiken op het gebied van kwaliteit, werkomstandigheden, milieu, CO2 emissie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit alles stelt hoge eisen aan de kennis en kunde van onze medewerkers, onze manier van werken en het materieel. Daarom investeren we in opleidingen, nascholing, bedrijfsmiddelen en verbetering van onze organisatie. De kleur groen staat symbool voor alles wat goed is voor onze omgeving, voor het klimaat, voor planten en dieren. Het is onze taak om als goed rentmeester actief te zijn. We investeren dan ook in milieuvriendelijke materieel en materiaal, elektrisch vervoer, het toepassen van duurzaam onkruidbeheer en het terugdringen van schadelijke CO2-uitstoot.

De directie, het management en de medewerkers van Verheij zullen te allen tijde in lijn met deze verklaring handelen en onze missie uitdragen in al onze werkzaamheden.

Namens de directie en het management,

Sliedrecht, 29 januari 2019

D. Verheij,
Algemeen directeur.