Kleurrijk Buiten

Met Kleurrijk Buiten willen we de meest optimale ervaring van de buitenruimte door de opdrachtgever, bewoners en andere gebruikers realiseren. Het concept stoelt op twee pijlers: burgertevredenheid en participatie. Meedenken en meedoen voor een Kleurrijk Buiten!

Kleurrijk Buiten is vooral interessant voor gemeentes, maar wordt ook toegepast bij zorginstellingen, scholen en woningcorporaties.

VerheijStiVecht©ceesvdwal.nl_32

Kleurrijk Buiten wordt vanaf 2017 succesvol toegepast door Verheij in combinatie met het integraal groenonderhoud (bijv. IBOR-contracten) in gemeentes.

Om bewoners laagdrempelig te informeren en te inspireren is de website KleurrijkBuiten.nl ingericht. Op de website vindt u onder andere:

  • uiteenlopende informatie over de werkzaamheden (planning en GIS-kaarten)
  • mogelijkheid om bewonersinitiatieven in te dienen
  • een gereedschap'o'theek
  • gerealiseerde participatieprojecten
  • veelgestelde vragen

De website kan uiteraard op maat worden ingericht. 

Landelijke acties & bewonersinitiatieven

Kleurrijk Buiten haakt graag aan bij landelijke acties als Boomfeestdag, NL Doet en Opschoondag.

Daarnaast worden in samenwerking met burgers ook vele maatwerk bewonersiniatieven uitgevoerd. Manager Omgeving & Participatie Cees Lock is hierbij de spin in het web:

"Iedereen met een groen idee kan zich bij ons melden. Soms is dat fleurige beplanting  in plaats van het standaard gemeentegroen. Wij gaan naar de gemeente toe en vragen of het akkoord is dat er een burgerinitiatief komt. Wij zijn de tussenpersoon voor de gemeente; we stellen de contracten op en nemen de administratieve afwikkeling voor onze rekening."

Een van de mogelijkheden die Verheij stimuleert, is adoptiegroen (zelfbeheer). Adoptiegroen is een stuk groen in de openbare ruimte dat mensen zelf willen onderhouden. Daarnaast zijn participatieprojecten vaak gericht op vergroenen, verhogen van de biodiversiteit of het schoner of netter maken van de buitenruimte.

Zuidplas_Verheij_HR_DSF1162
  • Direct persoonlijk contact via Manager Omgeving & Participatie
  • Eigen website en social media kanalen
  • Transparantie over werkzaamheden door GIS-kaarten
  • Meer interactie, draagvlak en social cohesie in de wijk
Zuidplas_Verheij_HR_DSF1173

Wij vinden het belangrijk dat de buitenruimte in uw gemeente goed functioneert. Draagvlak van burgers is daarbij erg belangrijk. Wij helpen u hier graag bij. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden!