Ontwikkel uw beleeftuin met Verheij Integrale groenzorg

Bent u op zoek naar een tuin met elementen die de zintuigen van uw bewoners prikkelen? En wilt u een tuin die precies past bij wat św bewoners nodig hebben? Dan bent u bij Verheij Integrale groenzorg aan het juiste adres. Wij verzorgen advies en ontwerp van zorgtuinen, beleeftuinen en beweegtuinen. Daarnaast zorgen we ook voor de aanleg van deze tuinen.

Was een tuin vroeger alleen het visitekaartje van een zorginstelling, tegenwoordig is dat heel anders. In deze tijd van participatie en zorg op maat voor diverse doelgroepen worden buitenruimten veel actiever gebruikt door bewoners, cliënten of patiënten. Beleving speelt een cruciale rol in het zorgproces, en dat heeft ook z'n weerslag op de tuin. In onze adviezen en ontwerpen geven daarom maatwerk. U krijgt een tuin die specifiek op uw doelgroep is gericht. Uw doelgroep en de manier waarop u de tuin wilt beheren zijn onze vaste uitgangspunten. Verheij Integrale groenzorg ontwikkelt altijd een gastvrije beleeftuin. Met zo'n beleeftuin creëert Verheij een mensvriendelijke omgeving die een positieve invloed heeft op de gezondheid en de vitaliteit van bewoners.

Zintuiglijke beleving

Bij de ontwikkeling van een beleeftuin richten wij ons op de zintuiglijke beleving. 

  • Zien van kleurige bloemwijzen, fijne grassen en seizoenen
  • Herkennen van 'ouderwetse' soorten beplanting
  • Horen van ruisende wind, klaterend water of muziek
  • Ruiken van aromatische planten
  • Voelen van beplanting en dieren
  • Bewegen met bewegingselementen
  • Werken in de 'werken-in-de-tuinplek'

Vanuit eigen of extern ontwerp realiseren wij deze tuinen bij verpleeghuizen, seniorencomplexen, gehandicapteninstellingen, ziekenhuizen en vele andere zorgverlenende instellingen. In zo'n tuin vindt u uiteraard mooie beplanting, maar u kunt ook allerlei beleefelementen tegekomen. Kruiden- en moestuinen, stilteplekken, beweegelementen, muziekelementen, speelelementen, en nog veel meer. Kortom: alles om te rusten, herinneringen op te halen, zintuigen te prikkelen en ledematen in beweging te houden.

Ideeën opdoen met bewoners en cliënten

Om ideeën op te doen organiseren we met u, uw collega's of de bewoners een inspirerende workshop of brainstorm om uw behoefte te meten. Hierin komen bijvoorbeeld inrichtingselemeten, elementen voor therapie en beweging, plantsoorten en wijze van beheer ter sprake. We hebben zelfs ervaring met workshops voor psychogeriatrische bewonersgroepen. Herinneringen komen letterlijk tot leven in de buitenruimte. Samen met u stellen wij op basis hiervan een programma van eisen op. Dit programma van eisen is voor ons de leidraad als wij met uw tuin bezig gaan. 

Proces en participatie

Wij vinden het dus belangrijk om samen te onderzoeken welke soort tuin past bij het doel dat u met de tuin nastreeft. Wij houden er namelijk van dat de tuin niet alleen mooi aangelegd wordt, maar ook functioneel blijft. Uiteraard kunt u voor het gehele proces door ons ontzorgd worden. Wij maken het ontwerp, verzorgen de aanleg en onderhouden de tuin. Maar u kunt ook, met bijvoorbeeld bewoners of buurtgenoten, helpen bij de aanleg of het onderhoud van de tuin. Denk bijvoorbeeld aan het mee helpen plaatsen van beplanting of belevingselementen, of het onderhouden van de beplanting in de tuin met een tuinploeg van bewoners. Zo bevat de tuin niet alleen beleefelementen, maar wordt het werken in de tuin ook een beleving op zich!

Wilt u meer weten over beleeftuinen? Neem dan contact op met onze commercieel adviseur Aron van Vliet via a.vanvliet@verheijbv.nl