Verheij verstevigt positie met hercertificering Trede 3 Veiligheidsprestatieladder

Verheij Integrale groenzorg is opnieuw gecertificeerd voor de Veiligheidsprestatieladder (Safety Culture Ladder) op trede 3.

Tijdens de audit vielen vooral de uitstaling van Verheij, de inzet en motivatie van de medewerkers, het gebruikte materieel en de goede voorbereiding/verzorging van projecten op. De aandachts- en verbeterpunten die tijdens de audit naar voren kwamen zullen in de komende tijd verder worden uitgewerkt, in nauwe samenwerking met medewerkers en ketenpartners. Hierbij zet Verheij onder andere het interne concept Veiligheid Voor Elkaar in.

Nog steeds is Verheij een van de weinige groenbedrijven met het certificaat van de Veiligheidsprestatieladder. Deze hercertificering onderstreept daarom de meerwaarde van Verheij voor opdrachtgevers met ambitie op dit thema.

Geplaatst op 14 juni 2021

Naar volledig nieuwsoverzicht