Verheij Integrale groenzorg behaald hoogste niveau CO2-Prestatieladder.

Verheij Integrale groenzorg (Verheij) heeft de vijfde en hoogste trede van de CO2-Prestatieladder bereikt. Landelijk zijn er nog maar enkele groenbedrijven die aan dit niveau voldoen. Verheij ontving het certificaat afgelopen maand van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Basis
Wilco Boender, commercieel manager bij Verheij: “We zien niveau vijf als een stevige basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij we oog hebben voor people, planet, profit.

Voor niveau 5 moet er niet alleen binnen de eigen organisatie CO2 worden gereduceerd, maar moet er ook actief bijgedragen worden aan initiatieven buiten de eigen organisatie. We hebben met elkaar hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en zijn enorm trots dat het gelukt is, mede dankzij de ruim 100 medewerkers van Verheij die hun werkwijze en houding verder hebben ontwikkeld om nog meer CO2-reductie te realiseren. Nu is het de uitdaging om dit vast te houden, waar mogelijk te verbeteren, en aan de top te blijven.”

Boender hoopt wel dat opdrachtgevers, met name overheden die eisen dat hun aannemers hoog op de CO2 prestatieladder klimmen stellen, ook zelf actief en zichtbaar aan de slag gaan binnen hun eigen organisatie met dezelfde doelstellingen. Daar ontbreekt het soms nog wel eens aan. Elkaar hier op sturen, kennis delen en innoveren is niet alleen een taak voor de markt. Dit zullen we ook zeker aankaarten bij onze opdrachtgevers.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een –fictieve- korting op de inschrijfprijs (profit). De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een ‘gunningvoordeel’. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. (bron: SKAO)


Bijdrage
Tessa Nijsen, KAM-coördinator van Verheij: “We hebben dit resultaat behaald door een goed inzicht in de CO2-uitstoot, ambitieuze doelstellingen om CO2-reductie te realiseren, deelname aan sectorinitiatieven en de inzet van alle medewerkers van Verheij. Het was een hele klus, maar daardoor zijn we extra trots op het behaalde certificaat. Nu gaan we ervoor deze te behouden en de CO2-uitstoot van ons bedrijf verder te reduceren."
We hebben drie reductiedoelstellingen opgesteld. Twee doelstellingen om het brandstofgebruik te reduceren. We willen dit realiseren door 1) zuiniger te rijden met de voertuigen en 2) minder te rijden. Daarnaast hebben we vanuit de ketenanalyse ook een reductiedoelstelling geformuleerd over het nuttig toepassen van groenafval. Door het kiezen van een juiste afvalverwerking wordt het groenafval weer toepasbaar als grondstof en hierdoor reduceer je CO2-emissie. Om deze drie reductiedoelstellingen te realiseren hebben we diverse maatregelen die we (gaan) nemen. Dit alles draagt bij aan een beter milieu, oftewel “planet”.

Voor meer informatie, zie de website van Verheij.

Perspectief
Ook de p van people staat centraal bij Verheij, want in oktober 2015 werd de hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. Dit is een keurmerk voor organisaties die zich bijzonder inzetten voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Boender: “We hebben contact met vele gemeenten om mensen vanuit de bijstand, WIA of Wajong aan het werk te helpen. Daarnaast werken we veel samen met SW-bedrijven. Inmiddels is 10% van onze medewerkers vanuit de doelgroep van de participatiewet in ons bedrijf aan het werk. Wij bieden scholing en begeleiding en zorgen voor een goede mix in de teams. Op die manier kunnen we mensen, vaak na jaren thuiszitten, weer een geweldig perspectief bieden.”

Bekijk hier de twee certificaten

 

Geplaatst op 10 februari 2016

Naar volledig nieuwsoverzicht