Verheij Integrale groenzorg aan de slag in Lansingerland

Lansingerland – Met het zetten van handtekeningen werden maandagmiddag 11 januari de contracten bezegeld tussen de gemeente en drie bedrijven die de komende vijf jaar het onderhoud van de Lansingerlandse buitenruimte voor hun rekening nemen.

Vanaf 1 januari werkt de gemeente Lansingerland voor het onderhoud van de buitenruimte samen met de aannemers Verheij Integrale Groenzorg in Berkel en Rodenrijs, Verkuil en Moree in Bergschenhoek en met Vermeulen Benthuizen in Bleiswijk. Deze aannemers zorgen voor het onderhoud van de buitenruimte zoals het maaien van gras, het snoeiwerk aan beplanting, onkruidvrij maken van beplanting en verharding, schoonmaken van de watergangen en het verwijderen van het zwerfvuil.

Familiebedrijven

Projectleider Serge Meeuws en wethouder Simon Fortuyn heetten maandagmiddag een grote delegatie van vertegenwoordigers van de bedrijven welkom die graag aanwezig waren bij dit belangrijke moment. “Een contract van vijf jaar ondertekenen is best voor een lange periode,” verzekerde Fortuyn. “Bovendien een belangrijk moment voor de leefomgeving, maar elk jaar gaan we met elkaar om de tafel zitten om te monitoren,” beloofde hij. Daaraan toevoegend: “Toevalligerwijs zijn het drie familiebedrijven die na een nauwkeurige selectie – via Europese aanbesteding – werden uitgekozen. Daar kun je over het algemeen goed zaken mee doen als gelijkwaardige partners, dus er wordt veel van verwacht.” Er bleek geen bedrijf uit Lansingerland tussen de ingeschrevenen te zitten.

Groot contract

Na de contracten van het sociaal domein is dit van Beheer & Onderhoud een van de grootste. “De voorbereiding heeft zes maanden geduurd, maar we wilden tot een goede beslissing komen en dat kost tijd en nauwkeurigheid. De raamovereenkomst vormt de basis met daarin een grote mate van flexibiliteit, bijvoorbeeld ten aanzien van het afvalbeleid. Als gemeente voeren we de afvalscheiding op om door te groeien naar 55%. Er komt een plan van aanpak rond zwerfvuil ophalen en scheiden. Daar kan door deze drie bedrijven mogelijk op worden ingespeeld.”

En over de prijs die betaald gaat worden aan de drie wist de wethouder: “De prijs is belangrijk, maar ook de creativiteit in aanpak en de mogelijkheden voor innovatie. De bedrijven zoeken een balans in hun werk waarin duurzaamheid en gebruik van ‘zuinige en duurzame’ apparaten en auto’s eveneens in beeld zijn.” Bovendien worden er extra maatregelen getroffen – onder andere in het Offenbachplantsoen en in nauwe samenwerking met Rotta – om de flora en fauna beter te laten gedijen; onder andere door het gebied aantrekkelijk te maken voor hommels, bijen en vlinders.

Social return was eveneens een van de besproken punten. “Zo hebben we zes mensen, die binnen onze gemeente in het groen werkten via de Sociale Werkplaats, weer werk kunnen bieden.

Tenslotte wist de wethouder dat er geen chemische middelen worden gebruikt en qua onderhoudsniveau wil de gemeente groeien van C naar B kwaliteit.

Geplaatst op 18 januari 2016

Naar volledig nieuwsoverzicht